Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 824

data

1592 febrer 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Morer de Moia. Joan Corner de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Bernat Morer, pages de Moia i els seus venen un censal mort de 30 sous anuals de pensio a Joan Corner, paraire de Moia pel preu de 30 lliures.

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Joan Casas de Ferrerons. Jaume Marti, sabater de Vic.

poblacio

mides

Moia 44 x 67 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio