Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 825

data

1531 abril 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Pau Otzina de Moia. Bernat Clusella, Joan Clusella Sant Pere de Marfa

tipologia

Venda de censal mort

regest

Pau Otzina, paraire de panys de llana de Moia ven a Bernat Clusella i el seu fill Joan Clusella de la parroquia de Sant Llodegari de Castellet, el mas Soler, de la parroquia de Sant Pere de Marfa, pel preu de 12 lliures.

notari

Pere Cuirater, notari de Moia

testimonis

Jaume Alilas. Joan Pere Soler, paraires de Moia

poblacio

mides

Marfa 49x 35 cm

observacions

El mas es propietat alodial del monestir de Sant Benet de Bages que rep 30 sous anuals de pensio. S'adjunta apoca.
Tornar al llistat

administracio