Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 827

data

1593 febrer 3

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Canudes, Serafi Canudes, Valenti Cartella, de Moia

tipologia

Venda de cases

regest

Miquel Canudes, pages i el seu germa Serafi Canudes, paraire de Moia i els seus venen a Valenti Cartella, teixidor de llana de Moia, unes cases ubicades a la pla?a de la Vila de Moia, pel preu de 53 lliures.

notari

Bernat Passarell, rector de Moia

testimonis

Pere Cuireter. Montserrat Saiol. Serafi Villa, paraires de llana de Moia.

poblacio

mides

Moia 51 x 67,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio