Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 828

data

1594 octubre 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Parer i Miquel Otzet, ambdos de Moia

tipologia

Venda d'establiment en emfiteusi

regest

Bernat Parer, paraire de llana de Moia, ven un establiment en enfiteusi a Miquel Otzet, pages de Moia d'una pe?a de terr ubicada al camp anomenat d'en Parer de Moia, que es propietat de Manel Planella. El preu de la vend

notari

Pere Casals, prevere de Moia

testimonis

Joan Casals, estudiant. Montserrat Paradaltes, pastor de Fran?a, residents a Moia.

poblacio

mides

Moia 28,5 x 38,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio