Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 830

data

1594 setembre 3

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Pich, Joana Passarella, de Moia

tipologia

Venda de cases

regest

Jaume Pich, baster de Moia i els seus venen a Joana Passarella, vidua de Gabriel Passarell, paraire de Moia, una casa i un hort ubicat al vall de Moia, al lloc anomenat La Coma de'n Vilarassau, pel preu de 70 lliures.

notari

Antoni Marfa, prevere de Moia

testimonis

Pere Sola, prevere. Raimon Canudes, paraire. Joan Aldra, teixidor. Pau Riquelles, ferrer. Tots ells de Moia

poblacio

mides

Moia 55 x 63 cm

observacions

S'adjunta apoca i document de pressa de possessio
Tornar al llistat

administracio