Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 832

data

1595 agost 22

dataTrasllat

NULL

actuants

Joana Passarella, de Moia

tipologia

Testament

regest

Testament de Joana Passarella, vidua de Gabriel Passarell, paraire de Moia.

notari

Bernat Passarell, rector de Moia

testimonis

Benet Verdaguer, Bernat Verdaguer, Miquel Passarell, Joan Arguilagars i altres de Moia

poblacio

mides

Moia 45 x 69,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio