Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 833

data

1595 novembre 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Guardiola i Maria Angela, de Girona

tipologia

Donacio de dot esponsalici

regest

Aquest pergami es format per dos documents. El primer d'ells ens informa de que Miquel Guardiola, metge de Girona, fa donacio a la seva filla Maria Angela de 300 lliures en concepte de dot esponsalici pel seu casament am

notari

Rafael Albert, notari de Girona.

testimonis

Joan Ribot, metge de Girona. Salvi Torrents, sabater de Girona

poblacio

mides

Girona 23 x 52 cm

observacions

Es tracta de dos documents en el mateix pergami
Tornar al llistat

administracio