Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 834

data

1595 gener 3

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Coromines i Coloma, de Moia. Bartomeu Pujol de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Bernat Coromines, teixidor de llana de Moia i la seva esposa Coloma, venen a Bartomeu Pujol, baster de Moia, una pe?a de terra plantada de vinya ubicada al lloc anomenat vulgarment de Luyes de Moia, pel preu de 30 lliure

notari

Pere Casals, prevere de Moia

testimonis

Vicen? Brotons. Benet Casals, mestre de cases de Moia

poblacio

mides

Moia 36,5 x 46,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio