Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: apoca

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
129
C53

1567 abril 20

Elionor Durana, vidua de Raimon Duran, pages d el'Estany i Jaume Saiol de la Condal de Moia

134
C58

1579 desembre 4

Miquel Sio de Moia i Bernat Doria d'Hostalrich

136
C60

1584 gener 30

Jaume Andreu, pages de Fals i Joan Soler de Terrades, pages de Rodors

150
C12

1326 agost 3

Bernat Solanet de Castellter?ol, i Berenguer Soler de Marfa

168
506

1509 desembre 24

Salvador Tosques de Sant Joan d'Olo i Pau Alzina de Santa Maria d'Horta.

173
511

1513 gener 2

Antic Busquet, de Barcelona. Cesar i Catalina Lesanrasa

180
518

1520 desembre 26

Margarida Cuc

184
522

1521 setembre 8

Constan?a Cuc

185
523

1521 setembre 17

Mateu Finestres i Miquel Finestres. Salvi Cuc

199
537

1626 desembre 6

Antoni Pijoan de Llagostera. Pere Antic Ribot de Girona

201
539

1526 abril 20

Salvi Cuc, Damia Cu i Salvi Cuc

207
545

1527 maig 13

Miquel Cuc d'Angles i Salvi Cuc

218
556

1529 setembre 20

Damia Cuc d'Angles

221
559

1531 abril 20

Bernat Clusella, fill Joan, Pau Alzina de Moia

227
565

1533 juliol 28

Pere Otzet de Moia. Gabriel Gomar de Barcelona

231
569

1535 febrer 27

Bartomeu Bertran, i monges de Sant Daniel.

238
576

1538 octubre 14

Enric Cabrera i Ana. Antoni Cabrera de Barcelona

240
578

1538 juliol 15

Joan Pau Riba, Miquel Vilanova, de Barcelona

243
581

1539 gener 14

Pere Verdera, Jaume Sabater i Rafel Agullana, tots de Girona

256
594

1544 juny 4

Joan Fondeborell, Baldiri Vila

 

 

 


administracio