Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Venda de terres

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
246
584

1540 gener 12

Jaume Elies, de Moia i fill Antic. Francesc Cuireter de Moia

254
592

1444 abril 28

Pere Joan Rovira de Moia, Jaume Magadins de Moia

258
596

1544 juny 3

Francesc Comalabosa, Guillem de Ripoll.

261
599

1545 octubre 22

Genisa Blanca, Joan Blanc i Montserrat Vidal de Llagostera

267
461

1492 mar? 19

Valenti Bertran de Santa Maria de Claret, Pere Torra de Sant Fruitos.

269
463

1494 novembre 14

Joan Sagrista de Sant Fruitos de Bages. Pere Torra

270
464

1497 mar? 10

Joan Domenech i Jaume Domenech. Miquel Argemir de Moia

275
469

1499 novembre 4

Martoria Pijoan de Llagostera

276
470

1499 abril 11

Benet Joan Manjanell de Cardona. Pere Torra i Joan Morfa, de Sant Fruitos de Bages.

284
478

S. XV

Pere Vilomara de Castellgali. Jaume Torre de Sant Fruitos de Bages

287
481

1502 mar? 7

Joan Sagrista. Pere Torra. Ambdos de Sant Fruitos de Bages

300
494

1505 juliol 31

Antoni Vallar de Fran?a. Pau Colell de Sant Fruitos de Balanya

308
602

1548 setembre 9

Gerard Fagostera, alies Cololl, Montserrat Vidal, alies Vallmanya, ambdos de Llagostera

310
604

1549 octubre 10

Pere Pesapera de Girona, Joan Pesapera

324
647

1561 maig 23

Jaume Canudes de Moia. Jaume Saiol de Moia

329
652

1562 agost 1

Francesc Oliva de Sant Feliu Saserra. Pere Puig Solens d'Orista

333
656

1563 octubre 15

Eleonor Helies, vidua, de Barcelona. Jaume Saiol de Moia

336
659

1563 octubre 15

Eleonor Helies, vidua, de Barcelona. Jaume Saiol de Moia

345
613

1555 agost 16

Antic Saiol i Pla Masferrer de Moia, Pere Corner de Moia

352
620

1557 octubre 28

angel Ramon de Torrelles de La Roca. Jaume Balsa de La Roca

 

 

 


administracio