Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Venda de cens

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
771
300

1405 setembre 30

Bernat Basto de Moia

784
258

1396 febrer 15

Bonanat Santaman? i Pere Bernat de Casagemes de Moia

871
381

1440 juny 14

Sibil?la, del mas Marfa de Marfa i Nicolau Soler del mas Magadins de Moia

884
367

1437 abril 1

Ramon ,abat del monestir de Santa Maria de l'Estany i Bernat Ginebreda, rector de Moia

904
387

1441

Jaume Oller de Moia i Jaume Crespiera de Ferrerons

977
814

1590 febrer 7

Francesc Sanchs, Joan Planes, de Moia.

980
817

1590 maig 9

Jaume Argemir, Elionor Sobrebals, de Moia

981
818

1591 juliol 1

Jaume Argemir, Elionor Sobrebals, de Moia

1002
839

1596 agost 11

Miquel Argemir de Moia. Antic Marfa de Sant Pere de Marfa.

1007
844

1598 juny 16

Elionor Casterana de Moia. Comunitat de canonges i preveres de Moia

 

 

 


administracio