Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Establiment de terres

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
392
685

1578 setembre 5

Antoni Vilarassau i Francesc Vilarassau, de Moia. Bernat Margarit, de Moia

402
695

1572 mar? 11

Joan Argemir, Miquel Argemir, Joan Soler Sa Bruneta Juveny, de Moia

409
702

1573 abril 15

Clara Sotera, vidua, Tecla Arguemira, de Moia

414
707

1572 juliol 10

Antoni Mossello de Bellsola i fill Pere, de La Garriga. Benet Vin?a de La Garriga

423
716

1574 abril 22

Pere Argemi, de Moia. Pere Bujarda, de Moia

442
735

1576 abril 12

Antoni Vilarasau i Francesc, de Moia, Jaume Gener de Moia

517
010

1227 novembre 5

Bernat, clergue de Moia i Joan de Vilarasa

518
011

1231 octubre 10

Bernat, clergue de Moia i Bernat Morato

519
012

1232 mar? 27

Berenguer, rector de Sant Feliu de Rodors

525
018

1254 maig 23

Gerard Vilajoana i Joan Casals

528
021

1262 gener 29

Gerard Vilajoana i Ramon Comtal

535
028

1269 setembre 16

Maria Forn

536
029

1267 abril 14

Gerard Vilajoana i Ramon comtal

542
035

1278 novembre 28

Ramon Cabra, senyor del castell d'Angles i Berenguer (+-4)

579
072

1320 abril 18

Arnau Sant Feliu i Guillem Vilanova

619
156

1351 desembre 6

Andreu Baster i Guillem Torre de Moia

624
161

1356 febrer 17

Arnau Manyosa de Moia i Mateu Pla de Sant Marti de Moia

626
163

1356 febrer 17

Arnau Manyosa i Mateu de Pla de Sant Marti de Moia

649
119

1342 maig 22

Jaume Casaldaliga de Moia i Bernat de Magadins

651
121

1343 gener 11

Arnau Lluners de Vilasina i Guillem Oller

 

 

 


administracio