Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Testament

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
292
486

1503 abril 16

Pere Torrentaller

301
495

1405 desembre 28

Felix Soler de Marfa

306
500

1507 agost 20

Pere Vilardebo i Margarida Boix

323
646

1561 octubre 2

Joana Valloria

343
611

1553 agost 13

Valentina Vals

353
621

1557 mar? 16

Joan Tixador

362
630

1558 gener 18

Antoni Ros de Barcelona

368
661

1563 febrer 8

Bernat Ventayol d'Angles

388
681

1567 octubre 23

Joan Corder

404
697

1572 febrer 28

Antic Coma, prevere de Moia

421
714

1562 desembre 30

Salvador Gomar

425
718

1575 mar? 8

Joana Moratona

431
724

1572 gener 10

Coloma Vila de Moia

433
726

1576 febrer 16

Jaume Rexach, alies Mas, de Sant Sadurni d'Osormort.

466
759

1579 maig 30

Pere Joan Rovira de Moia

483
776

1582 mar? 31

Damia Cuc d'Angles

546
039

1281 febrer 13

Berenguer Soler

555
048

1293 agost 4

Guillem Estrada

565
058

1303 gener 5

Maria Illa de Moia

569
062

1307 maig 11

Pere Ordi de Moia

 

 

 


administracio