Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Venda de censal mort

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
282
476

Ss. XV-XVI

Joan Patulies i Angelina de Guissona. Joan Ginebrosa de Guissona

283
477

S. XVI

Pere Puigsaulens d'Orista. Salvador Molera de Vic

286
480

1501 maig 31

Miquel Saiol i Pere Comelles de Moia. Pere Vilarobir

288
482

1502 maig 3

Margarida, Bernat Boyo, de Manresa. Antoni Almujaner, de Barcelona

294
488

1503 agost 5

Bernat Homar, alies Soler, de Barcelona, Pere Busquets i Antonia de Moia

295
489

1504 octubre 6

Antoni Rovira, Joan Graus i Salvador Parer, de Moia

307
601

1546 octubre 24

Baltassar Argemir, Joana, Miquel Sobrebals, de Moia

322
645

1561 gener 29

Joan Pomes de Moia. Gabriel Canudes de Moia

325
648

1561 maig 11

Esteve Banet d'Olzinelles. Damia Fontalde, i Joan de la Cim, de Sallent

327
650

1561 maig 13

Raimon Planelles i els preveres de Moia

331
654

1562 abril 9

Joan Dalmau de Manresa i Antoni Molins

340
608

1550 setembre 10

Joan Argemir i Joana de Moia. Comunitat de preveres de Moia

359
627

1558 febrer 28

Antic Vila, Margarida Roure, de Sant Julia de Llor. Francesc Cuc d'Angles

369
662

1564 octubre 28

Joan Leyrach, esposa Constancia de Manresa. Miquel Torra de Manresa

370
663

1564 gener 25

Joan Gay i esposa Eleonor de Moia. Comunitat de Preveres de Moia

371
664

1564 gener 24

Pere Clapers i esposa Agnes, de Moia. Marmessors de Joan Serrahima de Moia

373
666

1565 abril 14

Bartomeu Miquel, de Montfalco. Comunitat de preveres de Moia

374
667

1565 juliol 7

Eleonor Torra, Joan Culla, Antic Sala, de Manresa. Comunitat de clergues de Moia

376
669

1565 mar? 3

Antoni Mossell, de Calaf. Comunitat de preveres de Moia

377
670

1565 abril 14

Antoni Perull, de Calaf. Comunitat de clergues de Moia.

 

 

 


administracio