Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Establiment de terres

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
652
122

1343 gener 6

Arnau LLuners de Vilanna i Dalmau Puig

676
169

1362 mar? 1

Arnau Manyosa i Berenguer Puigsucull de Moia

683
176

1360 desembre 1

Jaume Vilella i Guillem Corp de Sant Fruitos de Bages

685
178

1368 gener 10

Ferrer Hostalrich, senyor d'Aiguafreda i Pere Brull

686
179

1369 octubre 11

Pere Bernat de Sobrebal?subira i Bernat Vilasubirana d'Horta

691
184

1370 abril 10

Arnau Manyosa i Jaume Vilanova de Moia

714
207

1376 gener 27

Pere Sola i Bernat torre de Moia

725
218

1380 desembre 21

Guillem Raimon i Guillem Soler de Marfa

741
243

1391 gener 26

Sibil?la, filla de Ramon San? de Moia i Bernat Basto, sabater de Moia

743
245

1391 agost 11

Sibil?la, de Calders i Bonanat Roig de Moia

762
291

1403 juny 5

Dol?a, vidua de Bernat Riera i Bernat Puigdomenech de Moia

766
295

1404 abril 8

El monestir de Sant Benet de Bages i Margarida, vidua de Guillem Marganell de Sant Fruitos de Bages

794
323

1413 maig 19

Bernat Roca, alias Santaman?, hereu del mas Santaman? i Marc Roig de Moia

798
327

1414 abril 28

Dol?a Riera, hereva de Guillem San? i Pere Soler Riquer de Moia

799
328

1414 agost 12

Margarida, hereva de Bernat San? i Bernat Casagemes de Moia

817
283

1400 mar? 2

Jaume Alsegura i Pere Moratona de Moia

820
286

1400 febrer 25

Joan Puigcasat, prevere de Moia i Francesc Pla de Moia

831
316

1409 juliol 30

Joan Torcasell, rector de Moia i Berenguer Elies Cabota

840
351

1425 febrer 24

Margarida, hereva de Bernat San? i Francesc Casolivera de Moia

850
335

1419 agost 11

Jaume Soler, prevere de Rodors i Pere Parer

 

 

 


administracio