Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: apoca

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
764
293

1404

Pere Cuc d'Angles, Francesc Codamer d'Angles

775
304

1407 maig 25

Jaume Casamitjana i Jaume Soler de Rodors

789
263

1397 gener 7

Sibil?la Soler de Marfa i Bartomeu Colell de Balanya

797
326

1440 setembre 17

Angelina, esposa de Feliu Ventaiol de Moia i Feliu Comelles

818
284

1400 octubre 10

NULL

842
353

1426 novembre 23

Pere Vilavendrell i Jaume Soler, preveres de Moia

857
342

1421 novembre 16

Narcis Viader i Pere Cuc d'Angles

860
345

1422 gener 20

Pere Cellers d'Horta i Marc Vilater?ana de Moia

861
346

1420 gener 20

Pere Cellers d'Horta i Marc Vilater?ana de Moia

865
375

1439 mar? 19

Pere Bernat de Magadins i Nicolau Soler, resident al mas Magadins de Moia

869
379

1440 gener 5

Ramon Boxadors, senyor del castell de Calders i Feliu Vilater?ana

872
382

1440 juny 14

Sibil?la, del mas Marfa de Marfa i Nicolau Soler del mas Magadins de Moia

882
365

1437 gener 7

Antoni Rovira i Joan Roig de Moia

892
433

1472 abril

Manel Verdaguer, prevere de Moia

897
428

1459 maig 20

Angelina, hereva de Pere Esteve de Llagostera

911
394

1442 agost 5

Margarida, vidua d'Arnau Batet de Moia i Bartomeu Coromines, prevere de Moia

918
401

1444 maig 10

Feliu Vilater?ana de Calders

924
409

1448 setembre 20

Pere Planella de Moia i Vernat Joan Montpalau de Calders

926
407

1447 novembre 27

Joan Montpalau, senyor de Calders i Feliu Vilater?ana

927
410

1448 febrer 25

Pere Tuffarer i Pere Cuc d'Angles

 

 

 


administracio