Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Venda de censal mort

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
469
762

1580 abril 13

Jeroni Duran La Camba i Joan d'Artes. Antoni Flamia de Sant Gal, regne de Fran?a, resident a Moia

472
765

1580 juny 20

Joan Parer de Sant Feliu de Rodors. Comunitat de Clergues i canonges de Moia

473
766

1580 maig 17

Miquel Parer, de Moia. Comunitat de clergues i canonges de Moia

479
772

1581 abril 26

Francesc Mitsa, de Sant Fruitos de Bages. Comunitat de clergues i preveres de Moia

481
774

1582 setembre 16

Andrea Vall de Moia, Gabriel Canudas de Sant Feli de Rodors

484
777

1583 octubre 1

Antoni Bosch i Joan Bosch de Monistrol de Calders. Pere Paysa de Monistrol de Calders

485
778

1583 febrer 25

Jaume Parer, Jaume Bojons, de Moia

486
779

1583 febrer 23

Miquel Argemir, de Moia. Antoni Marfa, de Sant Pere de Marfa

487
780

1584 setembre 7

Pere Alzina i Honofre Alzina. Marmessors de Gabriel Canudas de sant Feliu de Rodors

488
781

1574 maig 31

Salvadora Saladich, vidua de Monistrol de Calders. Narcis Bosch de Monistrol de Calders

491
784

1584 setembre 7

Pere Alzina, Honofre Alzina. Marmessors de Gabriel Canudes

498
791

1585 mar? 23

Antoni Muruch, Joan Bussanya, Miquel Vilarubia i Miquel Ball de Moia

583
076

1337 desembre 1

Bernat de Gorovarcs de Santpedor

703
196

1374 setembre 18

Berenguer Soler i Guillem Moreto de Moia

772
301

1405 setembre 30

Bernat Roig, traginer de Moia

776
305

1406 agost 21

Pere Rofreus d'Estanyola

819
285

S.XV

La confraria de Santa Maria de Moia i Pere Cladelles

821
287

S.XV

Jaume Traveria d'Orista i Andrea, vidua de Gaspar Bassarols de Castellter?ol

824
309

1407 maig 25

Jaume Casamitjana i Jaume Soler de Rodors

841
352

1425 maig 14

Pere Manola de Sant Joan d'Olo i Berenguer Centias sobiranes de Sant Feliuet de Terrassola

 

 

 


administracio