Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Venda de censal mort

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
856
341

1420 octubre 28

Francesc Antunell del mas Antunell de Moia

863
373

1438 abril 14

Nicolau Soler, de Santa Coloma Sasserra i Pere Crespiera de Ferrerons

873
356

1431 febrer 8

Jaume Andreu de Puig, prevere i Bernat Ginebreda, rector de Moia

875
358

1423 setembre 20

Jaume Oller, prevere de Moia

883
366

1436 desembre 18

Joan Comesa de Barcelona i Bernat Ginebreda, rector de Moia

903
386

1441 octubre 20

Pere Rovira de Rodors i Roger Castell, rector de Rodors

908
391

1442 abril 8

Bartomeu Centies Sobiranes de Sant Feliuet de Terrassola i Francesc Guarses de Ferrerons

910
393

1442 agost 1

Margarida, vidua d'Arnau Batet de Moia i Bartomeu Coromines, prevere de Moia

912
395

1443 octubre 13

Pere Rovira, de Sant Pere de Ferrerons i Roger Castell, rector de Ferrerons

913
396

1443 mar? 28

Nicolau Soler de Moia i Bartomeu Coromines, prevere de Moia

923
408

1448 setembre 7

Bernat Prat i Pere Joan Argemi de Moia

928
414

1541 agost 25

Antoni Colomer de Moia i Antoni Puigdomenech de Sallent

931
413

1451 novembre 23

Joan Montpalau i Joan Arenys de Moia

932
415

1451 juny 7

Confraria de Santa Maria de Moia

937
420

1453 setembre 26

Francesc Oliver de Moia

940
423

1455 abril 23

Benefici del sagrat Cos de Crist de Moia

941
424

1456 setembre 23

Feliu Comes de Santa Coloma Sasserra i Joan Verdaguer, mercader de Moia

969
806

1589 juny 3

Baldiri Requessens, Joan Mas, Boi Verdera. De Girona

976
813

1580 maig 13

Pere Joan Antonell i Jaume Bojons, de Moia

978
815

1590 febrer 23

Jaume Argemir, de Moia. Comunitat de canonges i preveres de Moia

 

 

 


administracio