Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Venda de censal mort

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
979
816

1590 abril 9

Pere Vilanova de Moia. Administradors de la cera de la capella de Sant Sebastia de Moia.

982
819

1591 agost 17

Pau Pauli, Jaume Bojons, de Moia

985
822

1591 juny 22

Antoni Pijoan de Llagostera. Rafaela Morucia, vidua del Pineda, Llagostera.

987
824

1592 febrer 17

Bernat Morer de Moia. Joan Corner de Moia

988
825

1531 abril 20

Pau Otzina de Moia. Bernat Clusella, Joan Clusella Sant Pere de Marfa

1006
843

1598 desembre 3

Bernat Morer de Moia. Pere Canudes, de Sant Feliu de Rodors.

1008
845

1598 setembre 30

Francesc Casas de Balsareny. Agusti Postils

1011
848

1598 mar? 27

Narcis Oliver, de Terrassa. Salvador Carreras d'Olesa de Montserrat

1012
849

1598 juny 27

Valenti Abadal de Moia. Comunitat de Canonges i Preveres de Moia.

1029
952

1623 desembre 7

Rafel Vila de Talamanca

1030
953

1623 novembre 25

Antic Sellares de Talamanca

1031
954

1621 febrer 8

Joan Soler de Terrades de Sant Feliu de Rodors

1032
955

1624 agost 3

Montserrat Didac Vilarassau, paraire de Moia i Pere Mas, mercader de Moia

1033
956

1526 abril 28

Lloren? Lordes de Sanahuja i Joan Ginebiosa, mercader de Guissona

1034
957

1627 setembre 30

Pau Cuiro, de Santa Maria d'Olo i Montserrat Careta d'Orista

1035
958

1628 agost 29

Pon? Sagols, pages i Galceran Closells, rector de Pinedes

1036
959

1628 juny 23

Jaume Vilanova del Puig, pages, i Joan Pontons, rector de Castellter?ol

1040
963

1631 maig 29

Bernat March i Jalpi i Pere Antic Ribot, metge de Girona

1048
971

1502

NULL

1050
973

1544 setembre 22 i 1561 febrer 23

La comunitat de clergues del castell de Llagostera i Pere Albart, senyor del castell de Llagostera

 

 

 


administracio