Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Venda de censal mort

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
1051
974

1564 maig 5

Agnes Menjalona, vidua de Guillem Menido, pages de Moia i Gabriel Canudes, prevere de de Moia

1056
979

1580 mar? 7

Salvador Ferres, pages de Cardona i Pere Anton Clos, pages de Calaf

 

 

 


administracio