Fons Notarials: capítols matrimonials

Núm.
notari
lloc
data inici
data final
⇒ 184 An˛nim MoiÓ 1505 1538
⇒ 209 An˛nim MoiÓ 1526 1539
⇒ 218 Miquel Vilarrasa MoiÓ 1554 1595
⇒ 185 Notaris diversos MoiÓ 1565 1610
⇒ 223 Jaume Sobrevals
Jaume GrÓcia
Jaume GuÓrdia MoiÓ 1564 1616
⇒ 284 Antic Comas MoiÓ 1580 1590
⇒ 417 ValentÝ Bussanya MoiÓ 1604 1621
⇒ 258 Notaris diversos MoiÓ 1608 1700
Següent Últim Tornar catàleg

 

 


administració