Quadre de fons

Fons de l’Administració Local

Fons Ajuntament de Moià (1763 – 1975)

Fons de l’Administració Reial i Senyorial

Antic municipi Rodors – Ferrerons (s. XVII – XIX)

Sotsvegueria del Lluçanès

Fons Notarials: pergamins

Fons de pergamins - consulteu fons

Fons Notarials

Llibres de testaments - consulteu fons

Llibres d’inventaris - consulteu fons

Llibres de capítols matrimonials - consulteu fons

Llibres o manuals que contenen Capítols Matrimonials - consulteu fons

Llibres de rúbrica - consulteu fons

Anònims, no identificats i fragments - consulteu fons

Notaris de Moià - consulteu fons

Notaries foranes - consulteu fons

Vària. Documents relacionats amb Moià - consulteu fons

Documents de notaris de Moià conservats en altres arxius - consulteu fons

Fons Judicials

Processos Judicials Alcaldia Major de Moià (s. XIX)

Jutjat de Pau de Moià (s. XIX – XX)

Fons d’Institucions

Montepio de San Sebastián (1858 – 1936)

Montepio Josefino (1895 – 1936)

Montepio de San Juan Bautista (1906 – 1937)

Instituto Español (1932 – 1941)

Montepío del Somatén

Mutua Moyanesa (1936 – 1968)

Hospital de Moià

Comitè de Restauració de Monuments de Moià (1924)

Lliga de Defensa de l’Arbre Fruiter (1904 – 2008)

Fons religiosos

Comunitat de Preveres de Moià (s. XVI – XX) - consulteu fons

Germanes Carmelites

Germanes Josefines

Escola Pia

Fons d’Associacions i Fundacions

Círculo Industrial Moyanés (1884)

Ateneo Moyanés (1902)

Pomells de Joventut

Agrupació Ciclista Moià

Fons d’empreses

Fàbrica tèxtil Josep Santcliment (s. XIX)

Fàbrica tèxtil Comadran S.A. (1956 – 1977)

Empresa Concesionaria Servicio de aguas (1948 – 1960)

Fons patrimonials

Mas Montví de Dalt

Fons personals

Fons Mn. Isidre Dalmau

Fons Mn. Pere Bertran

Fons Canonge Jaume Bussanya (s. XVIII – XIX)

Fons Rossend Oliveras (1930 – 1970)

Fons Joan Estevanell i Riera

Fons Mn. Josep Estevadeordal

Fons P. Llogari Picanyol

Fons Josep Coma i Passarell

Fons Francesc Viñas

Fons Joan Salvatella Parellada

Col·leccions

Partitures musicals (s. XIX – XX)

Cartells i programes

Fotografies

Hemeroteca

Fons de publicacions locals des del 1909 - consulteu fons

Biblioteca

Fons de llibres antics

Biblioteca auxiliar

Fons local


administracio