Fons Notarials: pergamins

Són més d'un miler els pergamins de l'arxiu de Moià, per això els hem classificat segons la seva tipologia:

1 - Absolucio

2 - Acta de possessio

3 - Administracio de violari

4 - Anul·lació d'establiment

5 - apoca

6 - Apunt de misses

7 - Butlla papal

8 - Capbreu

9 - Capitols matrimonials

10 - Carta

11 - Cobrament de censal mort

12 - Cobrament de rendes

13 - Compliment de testament

14 - Compromis esponsalici

15 - Concessio de permis d'obres

16 - Concordia

17 - Confirmacio

18 - Consignacio

19 - Creacio de cens

20 - Declaracio de rendes

21 - Declaracio notarial

22 - Documents referents al Mas Rotllan de Llagostera

23 - Donacio de bens

24 - Donacio de dot esponsalici

25 - Donacio de legitima

26 - Donacio de rendes

27 - Establiment

31 - Establiment d'un mas

32 - Establiment d'un moli

33 - Establiment d'un pati per edificar.

34 - Establiment d'una botiga

28 - Establiment de cases

29 - Establiment de cens

30 - Establiment de terres

35 - Full impres

36 - Fundacio d'aniversari

37 - Fundacio de benefici

38 - Fundacio de misses

39 - Hipoteca

40 - Llibre de censos

41 - Llicencia Reial

42 - Missal

43 - Nomenament

44 - Otorgacio de poders

45 - Pagament

47 - Permuta d'una casa

46 - Permuta de terres

48 - Presa de possessio

49 - Proces i causa judicial

57 - Reconeixement d'establiment

50 - Reconeixement de bens

51 - Reconeixement de cens

52 - Reconeixement de censal mort

53 - Reconeixement de deute

54 - Reconeixement de drets de propietat

55 - Reconeixement de limits de propietat

56 - Reconeixement de venda

58 - Redempcio

59 - Reduccio de cens

60 - Renuncia de drets

61 - Restitucio de masos

62 - Restitucio de terres

63 - Retorn de censos

64 - Revenda de terres

65 - Sentencia

66 - Testament

67 - Titol de medicina

68 - Venda (altres)

69 - Venda de cases

70 - Venda de cens

71 - Venda de censal mort

72 - Venda de massos

73 - Venda de terres

 

 


administracio