Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Venda de massos

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
34
885

1614 octubre 9

Bartomeu Ralla d'Artes. Joan Vila d'Artes.

303
497

1506 gener 31

Antoni Vall i fill de la parroquia de Santa Coloma de la Serra. Joan Pere Clapers de Moia

435
728

1575 novembre 9

Isabel Robell, vidua de Francesc Robell, de Terrassa, Miquel Robell, Bartomeu Camprubi de Talamanca

958
451

1481 octubre 1

Salvador Figuera. Pere Mas, Joan Mas

 

 

 


administracio