Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 451

data

1481 octubre 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Salvador Figuera. Pere Mas, Joan Mas

tipologia

Venda de massos

regest

Pergami que conte 2 documents. 1r.- Salvador Figuera de la parroquia de Santa Maria d'Esparreguera ven a Pere Mas d'Esparreguera el Mas anomenat Dorcha d'Esparreguera per 11 lliures i 10 sous. 2n.- Sal

notari

Joan Faner, notari de Barcelona

testimonis

Marti Miquel, carnisser. Baltasar Sastre d'Olesa de Montserrat. Pere Gilabert d'Esparreguera.

poblacio

mides

Esparreguera 61 x 59,5 cm

observacions

En tots dos documents s'adjunta apoca. No es dona el nom del 2n mas.
Tornar al llistat

administracio