Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 885

data

1614 octubre 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Bartomeu Ralla d'Artes. Joan Vila d'Artes.

tipologia

Venda de massos

regest

Bartomeu Ralla, pages d'Artes, i els seus, venen a Joan Vila, pages d'Artes, el mas de la Noguera. Aquest esta ubicat al terme de Calders. El preu de la venda es de 169 lliures. A mes tambe venen el mas Matacans Jusa. Aq

notari

Maurici Gomar, notari de Manresa

testimonis

Josep Torras, mercader de Manresa. Joan Comas de Cererols. Valenti Matarodona, pages de Mura.

poblacio

mides

Artes i Calders 54 x 62 cm

observacions

El document porta l'aceptacio de Manel Planella, senyor del castell de Calders.
Tornar al llistat

administracio