Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 497

data

1506 gener 31

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Vall i fill de la parroquia de Santa Coloma de la Serra. Joan Pere Clapers de Moia

tipologia

Venda de massos

regest

Antoni Vall i el seu fill Antoni, residents al mas de Pares de la parroquia de Santa Coloma Sasserra venen a Joan Pere Clapers, resident al mas de la Riera de Moia, els seus dos masos anomenats de la Guamira superior i G

notari

Joan Comapregona, prevere de Moia

testimonis

Jaume Corona. Joan Gibert. Pere Arguilgas de Moia

poblacio

mides

Moia 51 x 37,5 cm

observacions

S'adjunta apoca. Els masos tenen establert 1 cens de 30 sous a la familia Planella i un altre al benefici de Sant Joan tambe de 30 sous.
Tornar al llistat

administracio