Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Venda de censal mort

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
9
C46

1549 marÁ 18

Antoni Ysern, pages Sant Julia del Montseny, i Esteve Sorts, pages de Seva

14
866

S. XVII

19
871

S. XVII

Pere Ferrerons, de Sant Pere de Ferrerons. Antoni Mercader.

29
881

1603 ocutbre 8

Joan Ferreres, d'Artes. Familia Santmarti de Serrahima

32
883

1604 febrer 9

Antoni Planas, Sebastiana i Joan Baltes, tots de Moia

49
900

1607 maig 11

Violant Gonima, vidua de Moia. Comunitat de preveres i canonges de Moia.

50
901

1607 mar? 12

Pere Argemir de Moia. Comunitat de canonges i preveres de Moia.

71
922

1614 gener 23

Margarida Puig, vidua de Joan Puig i Joan Terme, apotecari de Cardona

74
925

1614 mar? 5

Eulalia Jaumeta Santa susana i Serra d'Igualada i Joan Serra, prevere de Moia

75
926

1615 setembre 20

Ramon Vintro, pages de Santpedor i Pere Mas, mercader de Moia

78
929

1615 febrer 12

Jaume Frexa, pages de Santa Maria d'Horta i la comunitat de canonges de moia

82
933

1618 octubre 25

Joan Mestra de Llagostera i Pere Antic Ribot, metge de Girona

86
937

1619 setembre 4

Pon? Sagols de Pineda i Pere Antic Ribot, metge de Girona

90
941

1620 setembre 15

NULL

91
942

1620 mar? 22

Francesc Puig, pages de Vilacina, del terme d'Angles

93
944

1622 octubre 16

Bartomeu Coma, pages, i Valenti riera, prevere de Monistrol de Calders

97
948

1622 maig 12

Joan Bosch de Monistrol de Calders i els operaris de l'esglesia de Monistrol de Calders

120
C31

1410 febrer 20

Jaume Oller de Castellet i Bernat Vilardell de SantQuirze Safaja

130
C54

1573 febrer 23

Joan Mas d'Arters, pages d'Artes i Jaume Magadins, pages de Moia

141
C65

1625 juliol 7

Joan Soler de Terrades de Sant Pere de Ferrerons i la comunitat de canonges i preveres de Moia

 

 

 


administracio