Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 925

data

1614 mar? 5

dataTrasllat

NULL

actuants

Eulalia Jaumeta Santa susana i Serra d'Igualada i Joan Serra, prevere de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Eulalia Jaumeta Santa susana i Serra, esposa de Miquel Serra, mercader de Moia, filla de Joan Santa Susana, metge d'Igualada, ven al seu cunyat Joan Serra, prevere de Moia, un censal mort de 100 sous anuals de pensio pel

notari

Jaume Guardia, notari de moia

testimonis

Pere Datzira, pages de Moia. Miquel fossar, clergue de Mura.

poblacio

mides

Moia 36,5 x 80 cm

observacions

S'adjunta apoca cosida al document. S'afegeixen documents posteriors en paper i pergami (S.XVIII) referents a aquest censal i a la vila de Sanahuja
Tornar al llistat

administracio