Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 942

data

1620 mar? 22

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Puig, pages de Vilacina, del terme d'Angles

tipologia

Venda de censal mort

regest

Francesc Puig, pages de la parroquia de Sant Mateu de Vilacina, del terme del castell d'Angles, i el seu fill Segimon, venen un censal mort de 100 sous anuals de pensio pel preu de 100 liures

notari

Gaspar Arimany, notari d'Angles

testimonis

Miquel Terri, artesa. Fabi Palet, pages

poblacio

mides

Vilanna 19 x 50,5 cm

observacions

Molt esborrat per donar mes detalls.
Tornar al llistat

administracio