Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 926

data

1615 setembre 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Ramon Vintro, pages de Santpedor i Pere Mas, mercader de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Ramon Vintro i el seu fill Francesc, pagesos de Santpedor, i la seva esposa Mariona, venen a Pere Mas, mercader de Moia, un censal mort de 20 sous anuals de pensio pel preu de 20 lliures i 8 sous.

notari

Joan Maset, notari de Moia

testimonis

Jaume Puigrobi, teixidor de llana. Joan Santesteve, pages de Santpedor. Antic Coll, prevere de Santpedor.

poblacio

mides

Moia 54 x 67 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio