Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 937

data

1619 setembre 4

dataTrasllat

NULL

actuants

Pon? Sagols de Pineda i Pere Antic Ribot, metge de Girona

tipologia

Venda de censal mort

regest

Pon? Sagols, del ve?nat de Pineda, de la parroquia de Llagostera, ven a Pere Antic Ribot, metge de Girona, un censal mort de 30 sous anuals de pensio pel preu de 30 lliures

notari

Antoni Franquesa, notari de Llagostera

testimonis

Joan Deulofer, pages de Llagostera

poblacio

mides

Llagostera 35 x 57 cm

observacions

S'adjunta apoca. El document esta molt esborrat fet que n'impossibilitza donar-ne mes detalls.
Tornar al llistat

administracio