Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 922

data

1614 gener 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Margarida Puig, vidua de Joan Puig i Joan Terme, apotecari de Cardona

tipologia

Venda de censal mort

regest

Margarida Puig, vidua de Joan Puig, mestre de cases de Moia ven a Joan Terme, apotecari de Cardona, resident a Moia, un censal de 30 sous anuals de pensio, que el difunt Joan Puig va establir sobre els bens d'una casa ub

notari

Montserrat Riera, notari de Moia

testimonis

Gabriel riquer, fuster. Joan Silvestre, marcer de Sant sadurni

poblacio

mides

Moia 64 x 82 cm

observacions

S'adjunta apoca.Veure doc. 921
Tornar al llistat

administracio