Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 900

data

1607 maig 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Violant Gonima, vidua de Moia. Comunitat de preveres i canonges de Moia.

tipologia

Venda de censal mort

regest

Violant Gonima vidua de Bernat Gonima, boter de Moia, ven a la comunitat de preveres i canonges de l'esglesia de Moia un censal mort de 30 lliures a rao de 30 sous anuals de pensio. Aquest censal esta institu?t sobre l'h

notari

Valenti Bussanya, prevere de Moia

testimonis

Miquel Arenys. Pau Roca, paraires de Moia.

poblacio

mides

Moia 36 x 85 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio