Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 944

data

1622 octubre 16

dataTrasllat

NULL

actuants

Bartomeu Coma, pages, i Valenti riera, prevere de Monistrol de Calders

tipologia

Venda de censal mort

regest

Bartomeu Coma i el seu fill Joan coma, hereus i propietaris del mas Coma de Monistrol de Calders, venen a Valenti Riera, rector de la parroquia de Sant Feliu de Monistrol, u n censal mort de 40 sous anuals de pensio pel

notari

Joan Maset, notari de Moia

testimonis

Ambrosi roger, prevere. Joan Marti, muler de Monistrol de Calders. Esteve Talulats de Moia

poblacio

mides

Monistrol de Calders 48 x 41 cm

observacions

Pergami tallat i fragmentat, impossible donar mes detalls.
Tornar al llistat

administracio