Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C46

data

1549 marÁ 18

dataTrasllat

actuants

Antoni Ysern, pages Sant Julia del Montseny, i Esteve Sorts, pages de Seva

tipologia

Venda de censal mort

regest

Antoni Ysern, pages propietari del mas Ysern de la parroquia de Sant Julia del Montseny, ven a Esteve Sorts, pages de Sant Maria de Seva un censal mort de 35 sous anuals de pensio pel preu de 35 lliures

notari

Pere Sarda, vicari de Vic.

testimonis

Antoni Adrobau de Castanya. Bernat Oller de Sant Pere

poblacio

mides

Sant Julia del Montseny 44 x 55 cm

observacions

S'adjunta apoca. Es fa referencia a un deute o cens pagat per Marcel Genesta, propietari del mas Genesta de Sant Julia del Montseny.
Tornar al llistat

administracio