Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 933

data

1618 octubre 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Mestra de Llagostera i Pere Antic Ribot, metge de Girona

tipologia

Venda de censal mort

regest

Joan Mestra, en altre temps pages, i ara prevere, i el seu fill Jaume Mestra, hereu i propietari del mas Mestra de Llagostera, venen a Pere Antic Ribot, metge de Girona, un censal mort de 55 sous anuasl de oensio pel pre

notari

Bartomeu Geroni, notari de Girona

testimonis

Jaume Coll, batlle. Joan Genis, nunci de Llagostera

poblacio

mides

Llagostera 33 x 34 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio