Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 929

data

1615 febrer 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Frexa, pages de Santa Maria d'Horta i la comunitat de canonges de moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Jaume Frexa, pages hereu del mas Frexa de la parroquia de Santa Maria d'Orta, la seva epsosa Caterina i el seu germa Jaume, vene a la comunitat de canonges i preveres de Moia un censal mort de 120 sous anuals de pensio p

notari

Montserrat Riera, notari de Moia

testimonis

Valenti Cartella, teixidor de llana. Joan Figueres, serraller de Moia

poblacio

mides

Moia 59 x 29,5 cm

observacions

Hi ha l'apoca abans de la venda.
Tornar al llistat

administracio