Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 883

data

1604 febrer 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Planas, Sebastiana i Joan Baltes, tots de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Antoni Planas, teixidor de llana de Moia i la seva esposa Sebastiana, venen a Joan Baltes, paraire de llana de Moia, un censal mort de 12 sous anuals de pensio que reben sobre unes cases d'Antoni Font, muler de Moia i el

notari

Valenti Bussanya, prevere de Moia

testimonis

Sebastia Gonima, paraire de llana. Lloren? Arnau, pages de Moia.

poblacio

mides

Moia 38,5 x 61 cm

observacions

S'adjunta apoca i pressa de possessio
Tornar al llistat

administracio