Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Establiment de cases

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
24
876

1602 juny 28

Miquel Arenjo i Arnau Roca, de Moia

330
653

1562

Angelina, vidua de Fdrancesc Pages. Antoni Ballester de Barcelona

468
761

1580 desembre 17

Antoni Farguas, de Fran?a, resident a Monistrol de Calders. Antoni Vals de Monistrol de Calders

476
769

1581 setembre 4

Miquel Argemir de Moia, Pere Crespiera, de Sant Pere de Ferrerons

564
057

1302 octubre 11

Berenguer Vall, clergue de Moia i Miquel Teixidor, pages de Moia

571
064

1313 gener 30

Ramon Treserra , Bernat Montvert i Bernat Planella

574
067

1314 octubre 4

Dol?a, esposa de Bartomeu San? i Raimon Mayosa

575
068

1314 octubre 4

Dol?a, esposa de Bartomeu San? i Raimon Mayosa

700
193

1373 gener 4

Bernat de Casanova i Ramon Puigalt de Moia

788
262

1396 agost 11

Jaume Passarell i Pere Bruch de Moia

807
273

1399 maig 29

Francesc Vilarovir, prevere de Moia i Pere Verdaguer.

864
374

1439 mar? 23

Jaume Andreu Puig, i Bernat Puig, fuster de Moia

1000
837

1595 mar? 6

Bartomeu Boxeda, de Sant Marti de Planases. Angeli Cabdell de Moia

 

 

 


administracio