Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 262

data

1396 agost 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Passarell i Pere Bruch de Moia

tipologia

Establiment de cases

regest

Jaume Passarell i els seus, originaris de Moia, pero residents a Santpedor, estableixen a Pere Bruch i els seus de Moia, una casa ubicada al lloc anomenat Era Codina pel preu de 8 sous anuals.

notari

Pere Trull, notari de Santpedor

testimonis

Bartomeu Avela, artesa de Moia. Pere Vilavendrell, estoler d'Olo.

poblacio

mides

Moia 38 x 30 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio