Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 769

data

1581 setembre 4

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Argemir de Moia, Pere Crespiera, de Sant Pere de Ferrerons

tipologia

Establiment de cases

regest

Miquel Argemir, notari de Moia, hereu i propietari dels bens que foren del seu pare Joan Argemir, notari, estableix en emfiteusi a Pere Crespiera, pages de Sant Pere de Ferrerons, un pati amb terra per edificar, ubicat a

notari

Bernat Passarell, rector de Moia

testimonis

Miquel Manyaro, alies Passarell, ferrer. Ramon Canudas, paraire de Moia

poblacio

mides

Moia 37,5 x 40,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio