Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 876

data

1602 juny 28

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Arenjo i Arnau Roca, de Moia

tipologia

Establiment de cases

regest

Miquel Arenjo, mestre de cases de Moia, estableix en emfiteusi a Arnau Roca, colo de Moia. Aquest establiment es d'un pati constru?t, es a dir, una casa, que es troba ubicat al lloc anomenat Sota la Costa de les Forques,

notari

NULL

testimonis

Pere Vidalet. Bertran Prat. Ambdos paraires de Moia

poblacio

mides

Moia 32 x 31,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio