Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 064

data

1313 gener 30

dataTrasllat

NULL

actuants

Ramon Treserra , Bernat Montvert i Bernat Planella

tipologia

Establiment de cases

regest

Ramon Tressera de la parroquia de Sant Quirze de Muntanyola i Bernat Montvert de Moia estableixen a Bernat Planella i als seus de Moia unes cases que posseeixen al carrer superior de la vila de Moia. Pagaran a canvi un c

notari

Berenguer de Sant Feliu, notari de Moia

testimonis

Bernat Planella. Pere Passarell. Pere Quintana

poblacio

mides

Moia 27,5 x 21 cm

observacions

Es donen les afrontacions de les cases, especificant que afronten amb el bal? de la muralla.
Tornar al llistat

administracio