Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 653

data

1562

dataTrasllat

NULL

actuants

Angelina, vidua de Fdrancesc Pages. Antoni Ballester de Barcelona

tipologia

Establiment de cases

regest

Establiment d'una casa amb portals ubicada al carrer dels blanquers de Barcelona per Angelina, vidua de francesc Pages, cotoner de Barcelona a Antoni Ballester de Barcelona pel cens anual de 15 marabatins.

notari

Pere Fiter, notari de Barcelona

testimonis

Joan Domenec, canonge. Cristofor Borell, canonge

poblacio

mides

Barcelona 63 x 54,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio