Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 193

data

1373 gener 4

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat de Casanova i Ramon Puigalt de Moia

tipologia

Establiment de cases

regest

Bonanat de Santaman? de Moia, Joan ses Avases i Berenguer riera, mercaders de Barcelona, executors del testament de Bernat Casanova, mercader de Barcelona, originari de Moia, en compliment de les seves obligacions establ

notari

Arnau Manyosa

testimonis

Bernat Salavert. Jaume Casaldaliga. Francesc Boser de Moia

poblacio

mides

Moia 41 x 35 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio