Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 374

data

1439 mar? 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Andreu Puig, i Bernat Puig, fuster de Moia

tipologia

Establiment de cases

regest

Jaume Andreu Puig, prevere administrador del benefici de Sant Antoni de Moia, estableix a Bernat Puig, fuster, una casa amb botiga i obrador ubicada a la pla?a de Moia pel cens anual de 10 sous

notari

Pere Andreu Planes

testimonis

Gaspar Planella. Gispert de Magadins de Moia

poblacio

mides

Moia 60 x 40 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio