Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 837

data

1595 mar? 6

dataTrasllat

NULL

actuants

Bartomeu Boxeda, de Sant Marti de Planases. Angeli Cabdell de Moia

tipologia

Establiment de cases

regest

Bartomeu Boxeda, alies Casasas, de la parroquia de Sant Feliu de Planeses, procurador d'Antoni Boxeda, alies Casasas, hereu de les cases de na Cabanyes, ubicades a Moia, estableix en emfiteusi a Angeli Cabdell, paraire d

notari

NULL

testimonis

Vicen? Pomes, paraire. Esteve Cabaner, teixidor de llana de Moia.

poblacio

mides

Moia 28 x 37 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio