Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 273

data

1399 maig 29

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Vilarovir, prevere de Moia i Pere Verdaguer.

tipologia

Establiment de cases

regest

Jaume Arguilagars, prevere beneficiat de Moia, procurador de Francesc Vilarovir, prevere de Moia, estableix a Pere Verdaguer unes cases i horts a condicio de que cedeixin els 12 sous de cens anuals que tenen establerts a

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Bartomeu Noguera de Moia. Jaume Noguera, prevere de Castellter?ol

poblacio

mides

Castellter?ol 40 x 59,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio