Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 057

data

1302 octubre 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Berenguer Vall, clergue de Moia i Miquel Teixidor, pages de Moia

tipologia

Establiment de cases

regest

Berenguer Vall, clergue de Moia, estableix a Miquel Teixidor i al seu fill Jaume de Moia, dues cases ubicades al cap de l'esglesia de moia, pel cens anual d'una quartera de cera.

notari

Guillem Soler, rector de Moia

testimonis

Pere Vall. Pere Cerverissa. Bernat Planella

poblacio

mides

Moia 25 x 20 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio